Home

De Coenen is een ontmoetings- en activiteitencentrum door en voor senioren in Amsterdam Zuid, dat sinds 1-1-2015 gevestigd is in de Brahmshof, Brahmsstraat 32. 
Het is de bedoeling dat bezoekers van De Coenen en bewoners van de Brahmshof tot een geïntegreerd CoenenBrahmshof-project komen.

Senioren kunnen elkaar in De Coenen ontmoeten door:

  • mee te doen aan het activiteitencentrum
  • gebruik te maken van de eettafel
  • als vrijwilliger een bijdrage te leveren

Er zijn allerlei veranderingen aan de gang binnen de ouderencentra in Oud Zuid. Dit alles heeft te maken met drastische subsidiewijzigingen door het Stadsdeel Zuid.
U zult zo gauw mogelijk vernemen wat de eventuele positieve en negatieve consequenties zijn voor ons ouderen.
Laten we er het beste van hopen en maximaal gebruik maken van ons creatieve ouderenbrein en veerkracht.

Namens het bestuur Stichting De Coenen
Madelien Krips