Home

De Coenen is een ontmoetings- en activiteitencentrum door en voor senioren in Amsterdam Zuid, dat sinds 1-1-2015 gevestigd is in de Brahmshof, Brahmsstraat 32. 
Het is de bedoeling dat bezoekers van De Coenen en bewoners van de Brahmshof tot een geïntegreerd CoenenBrahmshof-project komen.

Senioren kunnen elkaar in De Coenen ontmoeten door:

  • mee te doen aan het activiteitencentrum
  • gebruik te maken van de eettafel
  • als vrijwilliger een bijdrage te leveren

VANUIT HET COENEN BESTUUR
Hoe nu verder ………
Al eerder bent u geïnformeerd over het moeten samengaan van De Coenen in De Brahmshof met De Nieuwe Coenen.
In de afgelopen maanden zijn er een aantal overleggen tussen beide partijen geweest over hoe dit te organiseren. Overeengekomen is dat alle activiteiten die nu nog in De Brahmshof gedaan worden, overgaan naar De Nieuwe Coenen. Een uitzondering mag gemaakt worden voor de bridgeclub van de dinsdagmiddag.

Omdat wij voor de bewoners van De Brahmshof en omgeving toch een EETTAFEL willen blijven organiseren, HOPEN WIJ dat het stadsdeel toestemming gaat geven om in ieder geval voor de 1ste helft van 2018 door te gaan met de eettafel zoals die nu is. Dus op maandag - woensdag en vrijdag kan dan iedereen weer lekker komen genieten van de maaltijden die door Derk bereid worden. De vrijwilligers die bij de eettafel assisteren blijven dit voorlopig ook in het nieuwe jaar doen. Wij zijn daar natuurlijk erg blij mee. WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE.

Om o.a. de eettafel kostendekkend te kunnen houden, zijn we wel genoodzaakt de prijzen per 1 januari te verhogen. De maaltijdkaart voor 10 maaltijden gaat € 90,- kosten en een losse maaltijd € 9,25. Ook de consumpties zullen iets in prijs verhoogd worden. (zie prijslijst bij de bar)
Ook voor de lunch die door Joke georganiseerd wordt, kunnen we gebruik blijven maken van het restaurant.

Wij verwachten dat door de vele overleggen met alle partijen het ons toch lukt om voor de ouderen van De Brahmshof en omgeving de eettafel (voorlopig) te continueren. Wij hopen natuurlijk dat velen hier gebruik van gaan én blijven maken. Alleen op deze manier kunnen we het stadsdeel blijven overtuigen van het belang van deze eettafel.

U bent dus van harte welkom!

Namens het bestuur: Rina Egberts.